Brandsikring af testfaciliteter på MAN Diesel & Turbo

 

Dampen er langt fra gået af kedlen i den gamle, frederikshavnske motorfabrik fra 1883, Brdr. Houmøllers Jernstøberi. I dag danner fabrikken rammen om MAN Diesel & Turbos firetaktsdivision, som netop har fået bygget nye testfaciliteter.

Download case som PDF

Genanvendelse af energi fra tests
I de nye testfaciliteter færdigsamler og funktions- og stresstester den globale diesel- og turbinemotorleverandør motorer og generatorer, inden de tages i brug af skibs- og offshoreindustrien. Den enorme energi, der produceres ved tests, afsættes i store vandtanke via elektriske varmelegemer, hvorefter vandet anvendes i fabrikkens fjernvarmeanlæg.

Minimering af risiko for brandudvikling
Som sikkerhed for at den enorme elektriske energi ikke forårsager brand pga. kortslutninger, dårlige forbindelser og svigtende komponenter, har MAN Diesel & Turbo valgt at installere rumslukningsanlæg fra Fike, der leveres og installeres af KIBO Brandsikring, et datterselskab under KIBO Sikring. Konsekvenserne ved ødelagt testudstyr og driftsstop som følge af brand gør, at MAN Diesel &Turbo stiller store krav til brandsikringen af testfaciliteterne.

Pris og lavt udløsertryk afgørende
Efter en udbudsrunde faldt valget på KIBO Brandsikring, idet MAN Diesel & Turbo vurderede, at man her fik det bedste produkt og den bedste service til en fair pris. Især den unikke udløserteknologi, der kendetegner de ARS-anlæg, som KIBO Brandsikring anvender, var udslagsgivende. Det lave udløsertryk i KIBO Brandsikrings ARS-anlæg mindsker, modsat andre ARS-fabrikater, risikoen for følgeskader på følsomt elektronisk udstyr og høreskader på medarbejdere.

Lavt udløsertryk minimerer følge- og høreskader
Rumslukningsanlæg fra Fike ProInert har et lavt udløsertryk, der minimerer risikoen for følgeskader på følsomt elektronisk udstyr og høreskader på medarbejdere. I Danmark er KIBO Brandsikring eneforhandler af FIKE ProInert.

360 graders dyse fra ARS-anlægget Fike ProInert Tavlerummene er udstyret med 360 gr. dyser ved loftet. Disse har en dækningsradius på op til 7,7 m. I 180 gr. versionen har den op til 12,2 m. i dækningsradius.

360 graders dyse fra ARS-anlægget Fike ProInert
Tavlerummene er udstyret med 360 gr. dyser ved loftet. Disse har en dækningsradius på op til 7,7 m. I 180 gr. versionen har den op til 12,2 m. i dækningsradius.

Overvågning og aktivering
Overvågning og aktivering af slukningsanlæggene sker via en DBI-godkendt slukningscentral.

Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring

Læs om alt inden for hegn, porte, låger, bomme, pullerter, rækværker og rotationslåger

Brandsikring

Brandsikring

Læs om automatisk brandalarmering (ABA) og rumslukning (ARS)

Elektronisk Overvågning

Elektronisk Overvågning

Læs om TV-overvågning (ITV), adgangskontrol (ADK) og indbrudsalarmer (AIA)

Service & Beredskab

Service & Beredskab

Læs om vores forskellige serviceaftaler, og vælg en aftale, der matcher lige netop dit behov

Stort udvalg inden for hegn, porte, låger, bomme, rækværker, pullerter og rotationslåger

Mekanisk Sikring

Simple og komplekse løsninger inden for ITV, ADK, AIA og elektronisk perimetersikring

Elektronisk Overvågning

Projektering, installation og service på avancerede ABA- og ARS-anlæg.

Brandsikring