Hvad er PAS 68?

PAS er en forkortelse af ”Publicly Available Specification” og udspecificerer krav til køretøjhindringers ydeevne og påkørselstest-metode.

BSi PAS 68 er den engelske sikringsindustris standard inden for påkørselstests af køretøjshindringer og perimetersikringsudstyr. BSi PAS 68 er udformet med henblik på at afværge køretøjsbaserede angreb. BSi PAS 69 komplementerer BSi PAS 68 ved at yde retningslinjer for korrekt installation af udstyr.

PAS 68: 2013 udspecificerer et klassifikationssystem for ydeevnen af køretøjshindringer udsat for en enkelt horisontal påkørsel.

PAS 68: 2013 identificerer test-påkørselstolerancen samt kriterier for køretøjets ydeevne, hvoraf begge krav skal imødekommes for at et produkt kan bestå PAS 68 påkørselstesten og dermed opnå en PAS 68 klassifikation. 

BSi PAS 69: 2013 indeholder retningslinjer for korrekt installation af udstyr og bør konsulteres for at sikre, at alt udstyr bliver installeret korrekt.

PAS 68 definerer typen af køretøj, testmasse og påkørselshastighed samt mål og detaljer for køretøj og testprodukt som skal registreres.

Efter påkørsel: Hvis påkørselstesten er godkendt – dvs. at køretøjshindringen succesfuldt har stoppet og immobilisteret køretøjet – måles penetrations-distancen. Denne måles fra forenden af køretøjets lastrum til den bagerste del af køretøjshindringens oprindelige position. Spredningsdistancen for vragrester bliver ligeledes målt, da dette også kan have betydning for køretøjshindringens placering. Disse mål kan bruges til at finde den optimale køretøjshindring til hver enkelt lokation.

Husk, at påkørselstestene benytter gentagelige test-kriterier og derfor ikke nødvendigvis kan efterligne de præcise resultater for et ægte angreb eller modificerede køretøjer.

PAS 68 påkørselstestene giver dog et fælles grundlag for at klassificere og sammenligne køretøjshindringer.

Udstyr, som er testet i henhold til PAS 68 specifikationerne skal installeres korrekt og tilpasset til hver en enkelt lokation. Dette sikrer optimal ydeevne i tilfælde af køretøjsbaserede angreb. 

Husk at vedligeholde dit udstyr for at sikre optimal beskyttelse.

Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring

Læs om alt inden for hegn, porte, låger, bomme, pullerter, rækværker og rotationslåger

Elektronisk Overvågning

Elektronisk Overvågning

Læs om TV-overvågning (ITV), adgangskontrol (ADK) og indbrudsalarmer (AIA)

Service & Beredskab

Service & Beredskab

Læs om vores forskellige serviceaftaler, og vælg en aftale, der matcher lige netop dit behov

Mobilsikring

Mobilsikring

Læs om vores mobile sikringsløsninger

Stort udvalg inden for hegn, porte, låger, bomme, rækværker, pullerter og rotationslåger

Mekanisk Sikring

Simple og komplekse løsninger inden for ITV, ADK, AIA og elektronisk perimetersikring

Elektronisk Overvågning

Vores mobilsikringskoncept er skræddersyet til situationer, hvor der er behov for midlertidig afgrænsning.

Mobilsikring