Notat vedrørende eftersyn

Notat vedr. eftersyn på manuelle og mekanisk drevne porte  

                                          

Arbejdstilsynet har modtaget en række henvendelser vedrørende eftersyn på manuelle og mekanisk drevne porte, hvorfor Arbejdstilsynet med dette notat vil anskueliggøre hvilke krav, der stilles til eftersyn og vedligeholdelse af manuelle og mekanisk drevne porte. Hvad enten der er tale om manuelle hejse- og vippeporte eller mekanisk drevne industriporte, er en port, når det gælder dens anvendelse, omfattet af Arbejdstilsynets bkg. nr. 1109 af 15. december 1992 om anvendelse af tekniske hjælpemidler med senere ændringer, herunder bkg. 832 af 27. november 1998. Ovennævnte bekendtgørelses § 14 angiver hvilke krav der stilles til eftersyn og vedligeholdelse af tekniske hjælpemidler, herunder også manuelle og mekanisk drevne porte.  Porten skal efterses og vedligeholdes i henhold til leverandørens anvisninger. Eftersynet skal foretages af en sagkyndig. En sagkyndig er en person, der har teknisk indsigt og kompetence til at efterse porten efter leverandørens anvisninger. Porten skal efterses regelmæssigt. Igen er det leverandørens anvisninger der skal følges. Dog er det Arbejdstilsynets praksis, at regelmæssigt som minimum er hver 12. måned. Hvis porten udsættes for specielle forhold såsom påkørsel eller længere tids stilstand, skal der foretages en besigtigelse. Ejeren af porten er ansvarlig for at porten bliver efterset og vedligeholdt. Resultaterne af et eftersyn skal for mekanisk drevne industriporte registreres, opbevares i en passende periode og være tilgængelige for Arbejdstilsynet.

 

 

Vil du vide mere, er du velkommen til at kontakte en af vores servicerådgivere

Vælg mellem forskellige serviceaftaler

Døgnservice

Døgnservice

Primær anvendelse:

 • Ministerier
 • Statslige institutioner
 • Fødevarevirksomheder
 • Bilforhandlere
 • Havne
 • Transportvirksomheder
 • Energiselskaber
Læs mere

Tilkald 4

Tilkald 4

Primær anvendelse:

 • Kommuner
 • Fødevarevirksomheder
 • Havne
 • Distributører
Læs mere

Tilkald 8

Tilkald 8

Primær anvendelse:

 • Mindre havne
 • Kommuner
 • Bygge- og anlægsvirksomheder
 • Fødevareindustrien
 • Arenaer og sportsanlæg
Læs mere

Basisservice

Basisservice

Primær anvendelse:

 • Kommuner
 • Mindre produktionsvirksomheder
Læs mere

Hegnsinspektion

Hegnsinspektion

Primær anvendelse:

 • Lufthavne
 • Bilforhandlere
 • Kommuner
 • Havne
 • Fødevarevirksomheder
 • Forsyningsvirksomheder
Læs mere

Sikker børnehave

Sikker børnehave

Primær anvendelse:

 • Skoler
 • Børnehaver
 • Vuggestuer
 • Idrætsanlæg
Læs mere

Service på ABA- og ARS-anlæg

Service på ABA- og ARS-anlæg

Primær anvendelse:

 • Uddannelsesinstitutioner
 • Produktionsvirksomheder
 • Forsyningsvirksomheder
 • Indkøbscentre
 • Datacentre
 • Statslige institutioner
Læs mere
Nyhed

Servicér selv

Servicér selv

Primær anvendelse:

 • Havne
 • Fødevarevirksomheder
 • Transportvirksomheder
Læs mere
Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring

Læs om alt inden for hegn, porte, låger, bomme, pullerter, rækværker og rotationslåger

Brandsikring

Brandsikring

Læs om automatisk brandalarmering (ABA) og rumslukning (ARS)

Elektronisk Overvågning

Elektronisk Overvågning

Læs om TV-overvågning (ITV), adgangskontrol (ADK) og indbrudsalarmer (AIA)

Service & Beredskab

Service & Beredskab

Læs om vores forskellige serviceaftaler, og vælg en aftale, der matcher lige netop dit behov

Stort udvalg inden for hegn, porte, låger, bomme, rækværker, pullerter og rotationslåger

Mekanisk Sikring

Simple og komplekse løsninger inden for ITV, ADK, AIA og elektronisk perimetersikring

Elektronisk Overvågning

Projektering, installation og service på avancerede ABA- og ARS-anlæg.

Brandsikring