Simple og avancerede ABA-anlæg - til virksomheder og institutioner

KIBO Sikring projekterer, installerer og servicerer brandalarmeringsanlæg til alle typer virksomheder og institutioner. Dette fra de helt enkle brandalarmeringsanlæg som i en børnehave til de mest avancerede løsninger med integrerede brand- og varslingssystemer, gasdetekteringssystemer og rumslukningsanlæg. Alt sammen opkoblet på en grafisk brugerflade, hvor alle funktioner kontrolleres og monitoreres på én og samme fælles platform.

Ved installation af nye ABA-anlæg sker dette hovedsageligt med Tyco Zettler-produkter. Vi tilbyder også udvidelser og service på andre fabrikater.

ABA-anlæg er automatiske brandalarmanlæg, der automatisk sender alarmafgivelse til brandvæsenet

Særligt værdifuldt udstyr kræver særlig brandsikring. Derfor leverer og installerer vi også avancerede aspirationsanlæg som røgdetektering suppleret med inertgas-baserede rumslukningsanlæg til fx server- og teknikrum. Dermed er sårbart udstyr sikret bedst muligt imod brand.

Læs om vores automatiske rumslukningsanlæg herunder.

Brandsikring

Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring

Læs om alt inden for hegn, porte, låger, bomme, pullerter, rækværker og rotationslåger

Mobilsikring

Mobilsikring

Læs om vores mobile sikringsløsninger

Elektronisk Overvågning

Elektronisk Overvågning

Læs om TV-overvågning (ITV), adgangskontrol (ADK) og indbrudsalarmer (AIA)

Service & Beredskab

Service & Beredskab

Læs om vores forskellige serviceaftaler, og vælg en aftale, der matcher lige netop dit behov

Stort udvalg inden for hegn, porte, låger, bomme, rækværker, pullerter og rotationslåger

Mekanisk Sikring

Simple og komplekse løsninger inden for ITV, ADK, AIA og elektronisk perimetersikring

Elektronisk Overvågning

Vores mobilsikringskoncept er skræddersyet til situationer, hvor der er behov for midlertidig afgrænsning.

Mobilsikring