ARS-anlæg med ekstremt lavt udløsertryk - til særligt værdifulde områder

Særligt værdifuldt udstyr kræver særlig brandsikring. KIBO Sikring leverer, installerer og servicerer brandovervågnings- og brandslukningsanlæg til bl.a. datacentre, kontrolrum, serverrum, el-tavlerum, offshore-installationer, museer og arkiver.  

Iltsænkende anlæg

KIBO Sikrings ARS-anlæg er iltsænkende anlæg, bestående af Inertgasser, som anvendes i områder med høje værdikoncentrationer, og hvor området ikke tåler vand som slukningsmiddel. 

Inertgasser består udelukkende af atmosfærens egne gasarter, typisk Nitrogen og Argon, og er derfor helt ufarlige. Det tager maksimalt 60 sekunder fra udløsning af anlægget til ilden er slukket. Det unikke ved vores ARS-anlæg er, at selv under udløsning af anlægget, hvor ilten sænkes i området, kan mennesker stadig opholde sig i rummet uden risiko.

Læs case om MAN Diesel & Turbo

Rumslukningsanlæg med ekstremt lavt udløsertryk

KIBO Sikring forhandler FIKE ProInert-systemer i Danmark. Fike ProInert-systemer er markedsledende med deres patenterede Constant Flow-udløserventil. Den unikke udløserteknologi giver et meget lavt udløsertryk. Dette eliminerer ikke alene risikoen for brand, men også følgeskader på følsomt elektronisk udstyr og høreskader på medarbejdere. 

Udskiftning af trykflasker fra 150/200 bar til 300 bar

Hvert 10. år skal trykflasker i henhold til Arbejdstilsynets bekendtgørelse trykprøves. Dette sker typisk ved ombytning af flasker i forholdet 1:1. 

Med Fike’s patenterede Constant Flow-udløserventil kan KIBO Sikring tilbyde udskiftning af eksisterende trykflasker (typisk 150/200 bars tryk) til nye 300 bars flasker, uden at skulle udskifte rørsystemet samtidigt. Det skyldes alene det lave udløsertryk på kun 42 bar direkte fra flasken. Eksisterende rørsystem som typisk er dimensioneret til enten 150 eller 200 bars tryk i manifolden, udsættes efterfølgende kun med 42 bars tryk. 

Fordelen ved reduceret antal flasker er efterfølgende lavere driftsomkostninger, og man får opdateret sit slukningsanlæg med nyeste udløser teknologi. 

Brandsikring

Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring

Læs om alt inden for hegn, porte, låger, bomme, pullerter, rækværker og rotationslåger

Mobilsikring

Mobilsikring

Læs om vores mobile sikringsløsninger

Elektronisk Overvågning

Elektronisk Overvågning

Læs om TV-overvågning (ITV), adgangskontrol (ADK) og indbrudsalarmer (AIA)

Service & Beredskab

Service & Beredskab

Læs om vores forskellige serviceaftaler, og vælg en aftale, der matcher lige netop dit behov

Stort udvalg inden for hegn, porte, låger, bomme, rækværker, pullerter og rotationslåger

Mekanisk Sikring

Simple og komplekse løsninger inden for ITV, ADK, AIA og elektronisk perimetersikring

Elektronisk Overvågning

Vores mobilsikringskoncept er skræddersyet til situationer, hvor der er behov for midlertidig afgrænsning.

Mobilsikring