Er du EL-installatør?

Er du el-installatør og har du en opgave, hvor ABA-anlægget er en del af din entreprise? KIBO Sikrings brandafdeling tilbyder ganske uforpligtende at udarbejde et tilbud, ligesom vi tilbyder komplette ABA-anlæg, hvor vi påtager os rollen som den certificerede ABA-installatør, og du er den udførende part som el-installatør.

Når vi samarbejder med el-installatører, ser den typiske rollefordeling således ud:

  1. Vi projekterer anlægget, får det godkendt hos det lokale brandberedskab og ved bygherren

  2. Vi leverer projekttegninger og materiel til dig

  3. Sammen med dig holder vi et opstartsmøde på pladsen, hvor vi gennemgår sagen sammen med dine folk. Her udleverer vi også installationsmappe med alle nødvendige

  4. og supplerende oplysninger, som gør det muligt for dig og dine medarbejdere at udføre installationen.

  5. Vi sørger for bestilling af alarmlinje ved TDC og opkobling til det lokale beredskab samt bestilling af nøgleboks

  6. Du udfører kabelinstallationen og monterer komponenterne iht. udleveret plan

  7. Du afleverer en fejlfri installation samt indtegner kabeltræk på projekttegningerne

  8. I fællesskab udfører vi opstart og indkøring af anlægget

  9. Vi udfører slutgodkendelse sammen med en akkrediteret virksomhed som DBI/RMG

  10. Vi udarbejder dokumentation  og afholder brugerinstruktion for slutbrugeren

Brandsikring

Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring

Læs om alt inden for hegn, porte, låger, bomme, pullerter, rækværker og rotationslåger

Mobilsikring

Mobilsikring

Læs om vores mobile sikringsløsninger

Elektronisk Overvågning

Elektronisk Overvågning

Læs om TV-overvågning (ITV), adgangskontrol (ADK) og indbrudsalarmer (AIA)

Service & Beredskab

Service & Beredskab

Læs om vores forskellige serviceaftaler, og vælg en aftale, der matcher lige netop dit behov

Stort udvalg inden for hegn, porte, låger, bomme, rækværker, pullerter og rotationslåger

Mekanisk Sikring

Simple og komplekse løsninger inden for ITV, ADK, AIA og elektronisk perimetersikring

Elektronisk Overvågning

Vores mobilsikringskoncept er skræddersyet til situationer, hvor der er behov for midlertidig afgrænsning.

Mobilsikring