Effektive alarmanlæg og alarmsystemer - alarmering ved indbrud 

Ved installation af vores elektroniske indbrudsalarmanlæg, NOX eller ATS, opnår du effektiv sikring af såvel personer som værdier. Vigtigst af alt opnår du og dine medarbejdere større tryghed i hverdagen, idet der straks reageres på den konkrete situation i tilfælde af alarm.

Alarmsystem fra KIBO Sikring fungerer sådan, at anlægget registrerer, når uautoriserede personer tiltvinger sig adgang. Registreringen af alarmen finder sted i det øjeblik, hvor sikringen brydes, fx når en dør eller et vindue åbnes, eller når sensorer registrerer en bevægelse i bygningen. Når alarmen registreres, sender systemet automatisk besked til en af Rigspolitiet godkendt kontrolcentral, der herefter iværksætter og foretager den fornødne koordination og aktion i henhold til aftalte forholdsordre.

Skræddersyet løsning gør forskellen

Da virksomheder og organisationer ikke er ens, er det vigtigt, at alarmsystemet er tilpasset netop dine ønsker og behov. I tæt dialog med dig om dine præferencer og din aktuelle situation finder vi den bedste løsning.

Med indbrudsalarmer fra KIBO Sikring findes der flere muligheder, fx:

Begge systemer er godkendte af F&P. NOX-systemer anvendes især ved komplekse installationer og når fleksibilitet, skalerbarhed og innovation er vigtige parametre, mens ATS især vælges ved mindre installationer, og når det økonomiske hensyn vejer tungt.

Download NOX-produktblad

Andre elektroniske overvågningstyper

Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring

Læs om alt inden for hegn, porte, låger, bomme, pullerter, rækværker og rotationslåger

Brandsikring

Brandsikring

Læs om automatisk brandalarmering (ABA) og rumslukning (ARS)

Elektronisk Overvågning

Elektronisk Overvågning

Læs om TV-overvågning (ITV), adgangskontrol (ADK) og indbrudsalarmer (AIA)

Service & Beredskab

Service & Beredskab

Læs om vores forskellige serviceaftaler, og vælg en aftale, der matcher lige netop dit behov

Stort udvalg inden for hegn, porte, låger, bomme, rækværker, pullerter og rotationslåger

Mekanisk Sikring

Simple og komplekse løsninger inden for ITV, ADK, AIA og elektronisk perimetersikring

Elektronisk Overvågning

Projektering, installation og service på avancerede ABA- og ARS-anlæg.

Brandsikring