KIBOX - 50 m hegn på 1 kvm, samlet og nedtaget på få minutter

Komfort og bekvemmelighed har topprioritet for alle slags gæster i dag – hvad enten det er til koncerter, sportsarrangementer eller andre steder, hvor der er behov for særlige sikkerhedsforanstaltninger.

KIBOX opfylder de højeste standarder. Hidtil har kun mobile hegn og mobile barrierer været tilgængelige som midlertidige systemer. De er visuelt mindre tiltalende, og især med hensyn til håndtering (montering og demontering, transport og opbevaring) er de gængse løsninger meget tids- og arbejdskrævende.

Det smarte alternativ:

En KIBOX med et gulvareal på ca. 1 kvm indeholder op til 50 m hegn med en højde på op til 200 cm. KIBOX er en robust løsning, som kan opstilles både permanent og midlertidigt. Hegnet er enkelt og hurtigt at sætte op, og KIBOX er derfor det optimale alternativ til mobilhegn.

Hvordan virker en KIBOX?

I boksen er hegnet rullet op og trækkes ud af en åbning på boksen. Denne kan integreres i en anden KIBOX eller i et separat adapterstykke, som kan leveres fritstående på en betonbase eller monteres på eksisterende udstyr såsom søjler, hegn, husvægge mv. Stålkablerne hertil er integreret i trådhegnet - og er den nærmeste løsning man kommer et solidt hegn.

KIBOX som mobil løsning:

Den mobile KIBOX er tilgængelig med hegnshøjder fra 100 cm til 200 cm og kan tilpasses alle slags overflader. Kassens bund er fyldt med beton og sikrer den nødvendige stabilitet. Når man taler om konventionelle mobile løsninger, er det ofte forbundet med meget store udgifter til transport, læsning og montage. KIBOX har indbyggede huller til gaffeltruck i basen, hvorfor den nemt kan transporteres.

KIBOX som stationær løsning:

Den stationære KIBOX egner sig til afskærmning af et enkelt område. KIBOX fastgøres til underlaget (normalt på et betonfundament). Hvis behovet ændres over tid, kan KIBOX til hver en tid flyttes til et andet sted. Afslutningen af hegnet kan fastgøres til en anden kasse, en adapterkolonne med sin egen betonbase eller til eksisterende hegn, lyspoler, porte, vægge osv.

Fremstillingsmateriale:

Hegnet i KIBOX er fremstillet af masket trådnet. Trådnettet består af robuste fletninger lavet af tykt galvaniseret ståltråd. Trådnettet er derfor både vejrbestandigt og meget modstandsdygtigt, hvorfor KIBOX egner sig til alle typer områder.

Hegnet er meget fleksibelt, hvilket gør det utroligt svært at forcere. Maskestørrelsen på fletningerne er 50 mm, hvilket sikrer, at fodtøj ikke passer ind i maskerne. Hegnet er brandsikkert og kan kun destrueres med passende redskaber. Tykkelsen på metaltråden kan tilpasses de respektive krav og ønsker.