Regler for videoovervågning i erhverv

- optimer sikkerheden, så du kan føle dig tryg

Regler for videoovervågning i erhverv

I en verden hvor sikkerheden er afgørende, både udendørs i industrien og indendørs i butiksmiljøer, spiller videoovervågning en essentiel rolle. Videoovervågning hjælper med at forhindre tyveri, og hærværk samt sikrer både de ansatte og kunderne. Det er dog vigtigt at være opmærksom på de regler og love, der gælder for erhvervsdrivende, for at sikre at videoovervågning implementeres lovligt og etisk korrekt.

Videoovervågning i erhverv reguleres under dansk lovgivning for at beskytte den enkeltes ret til privatliv. Det er afgørende for erhvervsdrivende at kende til og efterleve disse regler.

I Danmark reguleres videoovervågning af databeskyttelsesforordningen (GDPR) samt databeskyttelsesloven. Det kræver, at virksomheder skal have et legitimt formål med overvågningen og ikke må overvåge mere, end hvad der er nødvendigt for at opnå dette formål.

I de følgende afsnit vil vi se på GDPR og de juridiske forpligtelser, der følger med opsætning af videoovervågning.

Skiltning ved videoovervågning i erhverv

Når det kommer til videoovervågning i erhverv, er det ikke kun teknologien, der tæller, men også hvordan den annonceres. Skiltning spiller en nøglerolle i at sikre, at videoovervågning foretages i overensstemmelse med lovgivningen og er en central del af at opretholde transparent og lovlig overvågningspraksis.

Det er et krav, at tydelig skiltning er opsat, så det er åbenlyst for personer, at de bliver optaget. Skiltningen skal være synlig før indtræden i det overvågede område.

I din virksomhed er en effektiv skiltning mere end bare en juridisk formalitet; det er et spørgsmål om ansvarlighed og respekt for både dine ansatte og kunderne. Korrekt skiltning hjælper med at skabe en atmosfære af åbenhed og tillid, som er fundamentale for ethvert erhverv, der vælger at implementere videoovervågning eller TVO anlæg som en del af deres sikringsforanstaltninger.

Se mere om vores videoovervågnings-løsninger

Med en online videoovervågningsløsning kan du nemt tilføje ekstra kameraer eller funktioner som fx adgangskontrol, TVO-anlæg og nummerpladegenkendelse. I videoen ovenfor kan du se Steffen Thorsen fra Brdr. Thorsen I/S fortælle, hvorfor de har valgt at få nummerpladegenkendelse på deres port. 

Regler for udendørs videoovervågning og indendørs videoovervågning i erhverv

Der er nogle væsentlige forskelle på reglerne for udendørs og indendørs videoovervågning i erhverv som f.eks industri eller butik, hvilket primært skyldes de forskellige forventninger til privatlivets fred i disse to typer af områder:

Indendørs videoovervågning i erhverv: Når det drejer sig om indendørs overvågning, er der skærpede krav til beskyttelse af individers privatliv, fordi folk naturligt forventer en højere grad af privatliv indenfor end udenfor. I butikker skal overvågningen ikke være mere invasiv end nødvendigt. Det er ikke tilladt at overvåge områder, hvor folk forventer fuld fortrolighed, såsom omklædningsrum eller toiletter.

Der er områder, hvor overvågning er strengt begrænset eller helt forbudt, for eksempel omklædningsrum, toiletter og andre private områder.

Videoovervågning skal være nødvendig og proportioneret i forhold til formålet. Det er ikke tilladt at overvåge mere, end hvad der er nødvendigt.

Inden for visse områder kan det være nødvendigt at indhente udtrykkeligt samtykke fra de personer, der bliver optaget, især i miljøer hvor folk ikke forventer at blive overvåget.

Udendørs videoovervågning i erhverv: Når det kommer til videoovervågning af udendørsarealer, som f.eks industriområder eller omkring butiksarealer, er der også regler, men de kan være lidt forskellige, fordi forventningen om privatlivets fred ikke er helt den samme. For erhverv, der ofte har brug for at overvåge store udendørs områder, skal det sikres, at videoovervågningen ikke strækker sig ud over virksomhedens område.

Videoovervågning af offentlige områder er særligt følsomt og kan kræve tilladelse fra myndighederne. Det står ikke erhverv frit for at overvåge offentlig vej eller plads.

Det er din virksomheds ansvar at sørge for, at den udendørs videoovervågning er begrænset til virksomhedens egen ejendom og ikke indfanger tilfældig forbipasserende eller naboers ejendom.

Ligesom med indendørs overvågning skal udendørs overvågning også være tydeligt markeret med skiltning, så folk er opmærksomme på, at de bliver overvåget.

Oplysning og samtykke ved videoovervågning i erhverv

Det er ikke kun sikkerheden på arbejdspladsen, der er afgørende for de ansattes og kundernes trivsel. Når det kommer til beskyttelse af personlige data kommer vi ind på et meget følsomt emne, og det kan virke grænseoverskridende for dem, der bliver videoovervåget. Det er derfor vigtigt at give klar oplysning om, hvor og hvorfor der bliver overvåget, og være transparent omkring de givne regler for videoovervågning.

Når det kommer til oplysning og samtykke i forbindelse med videoovervågning i erhverv, er der klare regler, der skal følges for at balancere sikringstiltag med individets rettigheder.

Oplysning ved videoovervågning: Virksomheder skal klart informere alle medarbejdere og besøgende om, at videoovervågning finder sted, typisk via synlig skiltning og intern kommunikation. Det er vigtigt at have tydelige politikker og procedurer, som forklarer formål og omfang af overvågningen.

De personer, der potentielt kan blive optaget af kameraerne, skal informeres om, at videoovervågning finder sted, før overvågningen starter. Dette gøres oftest via skiltning

Samtykke før videoovervågning: For visse følsomme indendørs områder kan det være nødvendigt at indhente eksplicit samtykke. Samtykket skal gives frivilligt og kan til enhver tid trækkes tilbage. Virksomheden skal have en klar procedure for håndtering af samtykke.

At sikre korrekt oplysning og at indhente nødvendigt samtykke er ikke bare en juridisk forpligtelse, men også et spørgsmål om at opbygge tillid og sikre et etisk arbejdsmiljø. Ved at følge klare retningslinjer og opretholde en åben dialog omkring videoovervågning kan du i din virksomhed forhindre misforståelser og beskytte både de interesser og rettigheder, medarbejdere og de besøgende har.

Videoovervågning og opbevaring af video og billedmateriale

Når det kommer til videoovervågning og opbevaring af denne form for data, er det vigtigt at huske på, at du kun må opbevare og gemme optagelser og billedmateriale i en begrænset periode og skal beskyttes mod uautoriseret adgang.

Det er også et krav, at din virksomhed skal kunne dokumentere overholdelse af disse regler.

Det er vigtigt, at din virksomhed har en klar politik for, hvordan og hvornår optagelserne slettes efter den lovmæssige opbevaringsperiode er udløbet, og du skal kunne fremvise dokumentation for disse procedurer.

Du skal desuden være klar over, at data fra videoovervågning generelt ikke må gemmes i mere end 30 dage, medmindre specifikke forhold retfærdiggør en længere periode, som for eksempel en igangværende politiefterforskning.

Husk altid at beskytte optagelserne mod uautoriseret adgang, og giv kun autoriseret personale adgang til data fra videoovervågning. Der skal føres log over adgangen.

Ansvar og håndhævelse ved videoovervågning i erhverv

Der følger et stort ansvar med, når du benytter videoovervågning i din virksomhed for at sikre dine værdier, samtidigt med at du skal navigere i lovgivningen omkring privatlivets fred. Det er afgørende for din virksomhed at behandle data fra videoovervågning med ansvarlighed og i overensstemmelse med individets rettigheder.

Det er din virksomheds ansvar at overholde reglerne, og det kan medføre bøder ved manglende overholdelse. Datatilsynet fører tilsyn med, at reglerne overholdes.

Din virksomheds ansvar omfatter korrekt etablering af skiltning om aktiv overvågning og garanti for, at optagelserne behandles i overensstemmelse med lovgivningen, hvilket inkluderer rettidig sletning af data. At beskytte både fysiske ressourcer og persondata er ikke kun en lovmæssig forpligtelse, men en del af din virksomheds kerneværdier, der demonstrerer respekt for både loven og dem, I gør forretninger med.

Det anbefales, at din virksomhed løbende søger vejledning hos Datatilsynet eller juridiske eksperter for at sikre, at alle aspekter af videoovervågningen er i overensstemmelse med gældende lovgivning. Dette vil hjælpe din virksomhed med at fastholde sin status som en ansvarsbevidst og troværdig aktør i branchen.

KIBO - En sikringspartner med styr på videoovervågning og GDPR i erhverv

Når du beslutter dig for at implementere videoovervågning i din virksomhed, er det vigtigt at balancere sikringsbehovet med respekt for den enkeltes privatliv. En ansvarlig tilgang inkluderer at holde sig ajour med gældende lovgivning, at anvende overvågning på en måde, der er så lidt indgribende som muligt, og at sikre at alle overvågningsaktiviteter er tydeligt angivet og transparente. Ved at følge disse retningslinjer kan din virksomhed effektivt beskytte både værdier, ansatte og kunder, samtidig med at databeskyttelsesloven (GDPR) og de juridiske forpligtelser, der følger med opsættelse af videoovervågning, bliver overholdt.

Hos KIBO tilbyder vi rådgivning om, hvordan du bedst muligt kan sikre, at din videoovervågning ikke blot er en robust sikringsløsning for din virksomhed, men også fuldt ud overholder gældende lovgivning og beskytter såvel dit firma som de personer, der overvåges.

Vores mål er at tilbyde en etisk forsvarlig løsning til videoovervågning i erhverv, der effektivt sikrer dine værdier og skaber tryghed for de ansatte.

Lad os tage en snak om dine sikrings­behov

Du er altid velkommen til ringe eller skrive til os – uanset om det drejer sig om et konkret tilbud eller blot rådgivning.

Kontakt kundeservice

phone+45 70 10 70 77

mailkibo@kibo.dk

Kontakt kundeservice

Bliv ringet op
 

Når du udfylder formularen, accepterer du samtidig vores betingelser for behandling af dine personoplysninger.

keyboard_arrow_up