KIBO er med til at sikre driften på Kolding Havn

Kolding Havn stod over for noget af en udfordring, da deres port til nordkajen var for lille, og de dermed ikke kunne tage store emner ind på havneområdet. Det medførte begrænset udviklingspotentiale for havnen og grå hår hos medarbejderne. Det blev derfor taget til overvejelse, om Kolding Havn skulle investere i en ny, større port. Under overvejelserne blev den eksisterende port dog påkørt i så voldsom grad, at den alligevel skulle skiftes. Beslutningen om at få en ny port var dermed truffet.

Vi har leveret en flot HTC foldeport med en friåbning på 12 meter til Kolding Havn.

Jagten på en multifunktionel port

Kolding Havn skulle have en ny port. Problemet var dog, at den nye port ikke blot skulle være større end den forhenværende; Den nye port skulle også fungere som erstatning for to porte. For at sikre ind- og udkørsel til nordkajen, som lå på samme vej, havde Kolding Havn nemlig monteret en foldeport til indkørselsvejen og en foldeport til udkørselsvejen, således vejene kunne åbnes og lukkes uafhængigt af hinanden. De to porte havde dog hver især kun en friåbning på 4 meter og dermed kunne der ikke komme større emner igennem portene.

Kolding Havn tog derfor kontakt til en af vores sikringskonsulenter. Da sikringskonsulenten besigtigede havneområdet, stod løsningen hurtigt klart for ham.

En to-i-én-løsning

Løsningen på Kolding Havns port-problemer er en HTC foldeport med en samlet friåbning på 12 meter og en dertilhørende to-vejs-funktion, så porten også kan fungere som to separate porte med friåbninger på 6 meter. 

Den samlede friåbning på 12 meter betyder dermed, at brede emner nemt kan lukkes ind og ud af havneområdet, og foldeportens to-vejs-funktion sikrer, at indkørsels- og udkørselsvejene fortsat kan åbnes og lukkes uafhængigt af hinanden. Den nye foldeport på Kolding Havn optager desuden væsentligt mindre plads end dens to forgængere. 

Foldeportens to-vejs-funktion sikrer, at indkørsels- og udkørselsvejene fortsat kan åbnes og lukkes uafhængigt af hinanden.

Flytbar BroBizz og adgangskontrolsystem

For at kunne gøre brug af den nye foldeports store friåbning var det dog nødvendigt, at BroBizzen og adgangskontrolsystemet i midterrabatten blev gjort flytbare. Vores afdeling for Elektronisk Overvågning udarbejdede derfor et mobilt system til både BroBizz og adgangskontrolsystemet, så de nu nemt kan flyttes efter behov.

Den nye foldeport samt det flytbare adgangskontrolsystem og BroBizz har nu været i brug siden sommeren 2018, og alle på havnen er glade for løsningen. Med få menneskelige ressourcer kan Kolding Havn nu nemt lukke store emner sikkert ind og ud af havneområdet og samtidig bibeholde almindelig ISPS-drift.

Vores afdeling for Elektronisk Overvågning har udarbejdet et mobilt BroBizz og adgangskontrolsystem som nemt kan flyttes når brede emner skal igennem porten.

Du kan læse mere om Kolding Havn på deres hjemmeside: www.koldinghavn.dk

Mekanisk Sikring

Mekanisk Sikring

Læs om alt inden for hegn, porte, låger, bomme, pullerter, rækværker og rotationslåger

Elektronisk Overvågning

Elektronisk Overvågning

Læs om TV-overvågning (ITV), adgangskontrol (ADK) og indbrudsalarmer (AIA)

Service & Beredskab

Service & Beredskab

Læs om vores forskellige serviceaftaler, og vælg en aftale, der matcher lige netop dit behov

Mobilsikring

Mobilsikring

Læs om vores mobile sikringsløsninger

Stort udvalg inden for hegn, porte, låger, bomme, rækværker, pullerter og rotationslåger

Mekanisk Sikring

Simple og komplekse løsninger inden for ITV, ADK, AIA og elektronisk perimetersikring

Elektronisk Overvågning

Vores mobilsikringskoncept er skræddersyet til situationer, hvor der er behov for midlertidig afgrænsning.

Mobilsikring