Brug for mobilt bomanlæg? Hos os kan du leje med kort varsel

Opsæt mobile bomanlæg ved kørebaner for sikker og kontrolleret visitation af passagerer.


Er din virksomhed omfattet genåbningen og har fået strengere krav til sikkerhed og mulighed for visitation af passagerer?

Hos os kan du leje mobile bomanlæg med kort varsel som en midlertidig sikringsløsning.

Mobile bomanlæg gør det let at:

• Etablere en midlertidig visitationszone på ingen tid

• Bevare trafikflow og sikkerheden til færgen

• Medtage passagerer, der er testet negative.

Ved at leje en mobil sikringsløsning kan du opretholde normal drift og overholde de gældende krav ifm. COVID-19.
 

Kontakt os på 70 10 70 77 eller kibo@kibo.dk.